Ευλογημένη πνευματική περιήγηση

Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018

Τό ταπεινό φρόνημα, εἶναι ἡ μόνη ἀσφαλής ὁδός σωτηρίας! (τό μήνυμα τῆς ἡμέρας)

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Τό ταπεινό φρόνημα, εἶναι ἡ μόνη ἀσφαλής ὁδός σωτηρίας!
Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης


Αποτέλεσμα εικόνας για Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης
http://agathan.files.wordpress.com/2014/01/0a156-logismoi.jpg
https://static3.depositphotos.com/1006124/219/i/950/depositphotos_2191535-stock-photo-hibiscus-peach-flowers-white-background.jpg


                                  πηγή: kaiomenivatos.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου