Ευλογημένη πνευματική περιήγηση

Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2018

Γιά νά ἀλλάξουμε τόν κόσμο, πρέπει νά ἀλλάξουμε τόν ἑαυτό μας!

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Γιά νά ἀλλάξουμε τόν κόσμο, 
πρέπει νά ἀλλάξουμε τόν ἑαυτό μας!
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

http://4.bp.blogspot.com/_1ART4H3kCdM/TT6WFQEnrEI/AAAAAAAAAcU/NWuYZxPRMLw/s1600/%25CE%2593%25CF%2581%25CE%25B7%25CE%25B3%25CF%258C%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582%2B%25CE%25BF%2B%25CE%2598%25CE%25B5%25CE%25BF%25CE%25BB%25CF%258C%25CE%25B3%25CE%25BF%25CF%2582.JPG
κληρικός πρέπει πρῶτα 
αὐτός νά εἶναι καθαρός,
γιά νά μπορεῖ νά καθαρίσει ἄλλους·
προηγουμένως πρέπει νά εἶναι αὐτός σοφός,
γιά νά κάνει ἄλλους σοφούς·
νά εἶναι ἱκανός 
νά χειραγωγεῖ καί νά συμβουλεύει μέ σύνεση.
http://2.bp.blogspot.com/-VK40VVoSDNI/UBYyNmpL56I/AAAAAAAAFsM/CDnprAM_-qg/s640/%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%822.jpg

                                        πηγή: kaiomenivatos.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου